Sunflowers by Eliza Segiet

Sunflowers

In the head was born a garden,
which still awaits for the smell.
What a beautiful one,
flowered in a harmony of colours.
Behind the enchanted gate,
open to sensation
stand
two drooping heads
of ripe sunflowers.
Bowing down likely
to love drifting in the distance.
The wind
shut the enchanted gates,
feeling insufficient.
It knew
that the garden can be made up,
and love
has to be felt.Słoneczniki

W głowie urodził się ogród,
ale jeszcze czeka na zapach.
Jakiż on piękny,
ukwiecony harmonią kolorów.
Za zaczarowaną furtką,
otwartą na doznania
stoją
dwie chylące się głowy
dojrzałych słoneczników.
Chyba już kłaniały się
snującej z oddali miłości.
Wiatr
przymknął zaczarowane wrota,
czuł niedosyt.
Wiedział,
że ogród można wymyślić,
a miłość
trzeba poczuć.

Translated by Artur KomoterEliza Segiet – Jagiellonian University graduate with a Master’s Degree in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Penal Fiscal and Economic Law, and Creative Writing at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Łódź.

Publications:

poetry collections:
2013 Love Affair with Oneself; original title: Romans z sobą [publisher: Sowello]

2014 Thought Mirages; original title: Myślne miraże [publisher: Miniatura]

2016 Cloudiness; original title: Chmurność [publisher: Signo]

monodrama:

2015 Clearances; original title: Prześwity [publisher: Signo]

2017 Tandem original title: Tandem [publisher: Signo]

2017 Thought Mirages; original title: Myślne miraże [publisher: Sowello], second editionComments

Popular posts from this blog

Grounded Angel By Desiree Cady

Reawakening & Miracles by Daginne Aignend

Untitled by Rachel Tucker